Lär dig mer om företagslån och hur du kan finansiera ditt företag

Att lära sig mer om företagsfinansiering kan vara svårt eftersom mycket av informationen som publiceras online är otillräcklig och går inte in i djupet ordentligt. Vi vill fixa detta och publicera artiklar som kan hjälpa dig att hitta svar på dina frågor och ge inspiration till andra områden som kan vara värda att överväga. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

Hur man skriver en affärsplan

I den här artikeln kommer vi att granska hur man strukturerar en affärsplan, vilka delar den ska innehålla (marknadsanalys, finansiell planering, konkurrentanalys etc.) och vilka frågor du ska svara på. En mer välgenomarbetad affärsplan kan göra att det är lättare att få ett företagslån.

När du letar efter företagslån från traditionella långivare som är banker eller via Almi, kan långivaren begära att se en affärsplan. Anledningen till att de ber om att se en affärsplan är enkel; De vill se till att du som företagare har tänkt på alla aspekter av ditt företag och att du tydligt kan presentera det så att de kan avgöra om de är villiga att ta risken och ge dig ett lån eller inte.

Det finns två anledningar till varför du skriver en affärsplan; för egen skull och att presentera vad som planeras.

När du skriver en affärsplan utmanar du dig själv och din egen planering när du skriver ner vad det egentligen är meningen att göra. Planer för försäljning som var uppenbara i sina egna tankar kan till exempel bli ologiska när du får dem skriftligt. På samma sätt kan en ekonomisk plan plötsligt visa att du behöver mer kapital i företaget om du lyckas lansera din produkt eller tjänst. Genom att skriva en affärsplan frågar du därför din egen planering så att du kan korrigera och planera vid behov.

Den andra anledningen till att man skriver en affärsplan är att externa parter kan begära en. Som nämnts ovan är det vanligt för långivare som bank och Almi att begära en affärsplan i sin utvärdering för att ge företaget ett lån eller inte. Även affärsänglar och riskkapitalister kan fråga om en affärsplan för att se om du tänkte på alla de olika bitarna som kommer att krävas för att göra din verksamhet framgångsrik.

Oavsett om du accepterar finansiering från långivare eller affärsänglar är det därför en bra idé att göra en affärsplan för dig själv, eftersom du lär dig mycket på att skriva ner dina tankar och planer. Om du inte håller fast vid planen spelar du inte en så stor roll som det är viktigt att fråga dina planer och se till att du överväger de viktigaste delarna i affärsmodellen och planeringen.

Vad ska man ha i en affärsplan?

Hur du väljer att strukturera din affärsplan är upp till dig själv. Ett väletablerat sätt som täcker de flesta områden är strukturen nedan. Genom att inkludera alla dessa områden i din affärsplan kan du se till att du har tänkt på allt.

  1. Sammanfattning
  2. Beskrivning av produkten eller tjänsten
  3. Marknadsanalys
  4. Konkurrentanalys
  5. Marknads- och kanalstrategi
  6. Team
  7. Finansiella strategier och support

Sammanfattning

En affärsplan bör alltid initieras med en sammanfattning på en sida som kortfattat granskar alla nästa avsnitt. Detta ger en läsare en översikt över affärsplanen och ger den möjlighet att få en fullständig bild innan den visas på ett specifikt område för vilket det är intressant.

Marknadsanalys och målgrupp

I det här avsnittet beskriver du vilken affärsmöjlighet du ser att ditt företag ska sträva efter, vilken marknad den ska arbeta på och definierar vem din målgrupp egentligen är.

Företagsmöjligheter

När du beskriver ett affärsmöjlighet som du ser finns det några olika sätt att göra det.

Problem - Ett sätt är att beskriva vilka problem dina avsedda kunder upplever, varför ingen annan löser dessa problem idag / varför dagens aktörer inte löser dessa problem på ett tillfredsställande sätt och hur du tänkt göra det bättre.

Trender - Ett annat sätt är att beskriva affärsmöjligheten baserat på vilka trender du ser på marknaden idag och hur du planerar att utnyttja dessa trender för ditt företags vinster. Avsnittet om affärsmöjligheten du ser bör därför ge läsaren en översikt över vad företaget ska göra med det.

Marknadsanalys

I marknadsanalysen går du igenom vilken marknad det innebär att företaget ska agera, hur stort det är och om du tänker begränsa dig till en viss marknad för att behålla fokus. När du definierar en marknad finns det flera olika sätt att göra det, men du brukar använda följande 4 dimensioner:

Produkt: Den produkt / tjänst du avser att erbjuda Geografi: inom vilket geografiskt område man tänkte göra det Kunder: Till vilka kunder som ska erbjuda produkten Kanaler: genom vilka försäljnings- / distributionskanaler När du har definierat vilken marknad det är ditt företag kommer att arbeta med, är det en bra idé att uppskatta marknadens storlek. Det finns generellt två sätt att gå här; top-down eller bottom-up.

Top-down - Till exempel kan man beräkna storleken på frisörmarknaden för barn i Borlänge genom top-down-metoden, till exempel att använda data från allabolag.se till exempel.

Bottom-up - Om du går nerifrån istället bygger du på en uppskattning av hur många barn bor i Borlänge, hur ofta de skär och vad priset de betalar per snitt.

Slutligen är det alltid en bra idé att fråga ifall du fokuserar tillräckligt på en viss marknad eller om du går för bred. Ett vanligt misstag många företagare gör är att de går för bred med deras företags erbjudande i början och får därför inte en ökning av försäljningen. Å andra sidan behöver du alltid hålla koll på marknadens storlek för att se till att det är värt att starta företaget alls.

Målgrupp

När man beskriver sin målgrupp är det alltid en bra idé att vara så detaljerad som möjligt. Du bör därför använda en fiktiv eller riktig person för att beskriva vad din publik är. Ett exempel på en köpare av en budgetgräsklippare kan vara Nick, en ny ägare till Prixton, far till 2 barn mellan 4 och 9 år, med brist på intresse för trädgårdsarbete men ett brinnande intresse för baseball.

Inom en målgrupp finns det också tre olika delar att överväga. vem är användaren av produkten / tjänsten, som bestämmer sig för att köpa produkten och hur beslutsprocessen ser ut. För att ge ett konkret exempel kan vi använda leksaker.

Användaren: Leksaken är självklart barnet, varför det är viktigt att göra leksak som han / hon kommer att tycka mycket om och berätta för sina vänner. Vanliga frågor är hur användaren ska använda produkten / tjänsten? Vilket värde ger det till användaren? Hur kommer användaren att prata om produkten / tjänsten med andra användare?

Beslutsfattaren: Å andra sidan fattar personen faktiskt ett beslut att köpa leksaksföräldern, varför man måste ta sin åsikt i åtanke. Beslutsfattaren kan vara densamma som användaren, men kan också skilja sig från. Är det annorlunda, borde man fråga varför detta kommer att fatta ett beslut att köpa produkten / tjänsten?

Beslutsprocessen: Det är en bra idé att granska hur den faktiska beslutsprocessen för ett köp faktiskt ser ut. För vårt exempel på leksaker kan man föreställa sig att det ofta var i samband med besök på ett köpcentrum, men idag sker det mesta av hemmet och framför datorn.

Beskrivning av produkten eller tjänsten/h4>

När man beskriver sin produkt eller tjänst kan man gå djupt in i sin beskrivning. Generellt förväntas du tillhandahålla en sammanfattning som är lätt att förstå för läsaren, oavsett hur komplicerat produkten eller tjänsten är. Om du inte lämnar en sammanfattning och istället ser på djupet av tekniska detaljer kan du riskera att läsaren förstår och förlorar intresse. Läs mer!

Hur djupt du behöver komma åt produkten / tjänsten beror på hur komplicerat det är. Om du har tänkt på att sälja en revolutionerande produkt, som ett elmotorer, kan det vara en bra idé att gå in på djupet för att visa att det här är möjligt alls. Det handlar om en vanlig frisörsalong som du inte behöver vara så noggrann.

I den här delen av din affärsplan är det också en bra idé att visa vilka nuvarande alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Det här är förstås något du kommer att göra grundligare under tävlingsanalysen, men det är en bra anledning att visa hur din produkt är annorlunda.

Efter att ha granskat de tillgängliga alternativen på marknaden idag bör du visa hur din produkt eller tjänst är annorlunda. Här bör du alltid ta en syn på din målgrupp, det vill säga användaren och beslutsfattaren.

Konkurrentanalys

Innan du börjar beskriva alla dina konkurrenter på marknaden är det en bra idé att återgå till din marknadsdefinition, din avsedda publik och din produkt och tjänst. Med hjälp av dessa tre delar bör du beskriva din kärnverksamhet (det vill säga det som kommer att utgöra huvuddelen av ditt företags försäljning och hur) från kundens synvinkel. Att definiera din kärnverksamhet gör det enklare för dig att göra din konkurrentanalys, eftersom det visar vem du kommer att konkurrera med och vem du inte kommer att göra.

I konkurrentanalysen bör du kort sammanfatta vilka konkurrenter du är på marknaden och hur de skiljer sig åt i storlek och deras erbjudanden. Som egenföretagare är det ofta lätt att underskatta hur talangfulla många konkurrenter faktiskt är och hur starka kundrelationer är involverade. Därför är det viktigt att få en bra bild av sina konkurrenter.

Den viktigaste delen av en konkurrentanalys är att beskriva hur det var meningen att konkurrera på marknaden. det vill säga hur kommer du att skilja sig från konkurrenterna, varför har du en fördel att skilja på det specifika sättet och hur det kommer att leda till en konkurrenskraftig verksamhet.

Marknad- och kanalstrategi

Planen för marknadsföring och försäljning av sin produkt är förmodligen den viktigaste delen av en affärsplan, trots att bankerna tenderar att fokusera på de finansiella siffrorna. Anledningen till detta är att marknadsföring och försäljning kommer att driva intäkter för företaget och därmed vara avgörande om du lyckas eller inte. En välarbetad försäljningsplan är ofta vad som skiljer framgångsrika företag från konkursföretag.

I det här avsnittet bör du börja med en upprepa av vad du har skrivit i avsnittet om din publik, men inte på lika detaljerad nivå, så att läsaren påminns om vilka kunder du syftar till att sälja till. I stället bör du beskriva hur du bäst når denna målgrupp. Är det genom tidningar, Facebook, Google Adwords eller telefon?

I det här avsnittet bör du även inkludera andra målgrupper som du tänker sälja, även om du inte planerar att göra det idag. På så vis kan du visa att du kan sälja till flera segment, men du är inledningsvis inriktad.

Prissättning och strategi

Prissättningsstrategin visar hur du tänkte betala för din produkt eller tjänst och hur mycket. Här är det viktigt att återigen kontrollera dina kunders betalningsförmåga och hur konkurrenternas prissättning ser ut. I allmänhet är det alltid en bra idé att placera din produkt / tjänst som en premiumprodukt och sedan prissätta den, eftersom en prisbaserad strategi baserad på ett lägre pris är svårt att lyckas eftersom det kräver en lägre kostnadsstruktur.

Team

Beskrivningen av sitt lag är i första hand en nyckelfaktor för affärsänglar och riskkapitalister, eftersom de i stor utsträckning investerar i laget i stället för affärsidén själv.

I denna del av affärsplanen bör du se över de färdigheter och färdigheter som krävs inom företaget för att lyckas. Kunskapen och färdigheterna bör fokuseras på kärnverksamheten, det vill säga vad som krävs för att kunna producera och leverera en produkt / tjänst till sin kund. Behovet av administrativa problem är inte lika viktigt som många inte har sin kärnverksamhet att göra.

I avsnittet om ditt nuvarande lag ska du beskriva de olika medlemmarna och hur de passar de kunskaper och färdigheter som krävs. Om du är så lång bör du inkludera en beskrivning av dig själv, vad du är bra på och vad du har gjort tidigare.

I det här avsnittet granskar du helt enkelt vilka kunskaper / färdigheter som saknas i företaget och hur du tänkte fylla de återstående behoven, antingen genom att anställa eller använda andra företagstjänster. Om du tänker anställa anställda är det en bra idé att gå vart du än hittar dem. Här ska du också beskriva planen som en tidslinje, eftersom det kommer att avgöra hur snabbt du kan påskynda din verksamhet.

Företagslån och finansiering till ditt bolag

Slutligen bör en affärsplan innehålla en finansiell plan, granska vem som äger företaget idag, hur det finansieras fram till idag och hur du planerar att göra det i framtiden. I allmänhet bör den ekonomiska planeringen sträcka sig över en treårsperiod.

Du bör starta finansieringsdelen med en sammanfattning som kortfattat beskriver hur företaget har varit finansiellt fram till nu, hur mycket extern finansiering du söker och vilka villkor, hur extern finansiering kommer att användas och hur detta kommer att ge investeraren / långivaren en avkastning på eget kapital.

Normalt består aktiecirkeln bara av några få personer, så det här avsnittet blir relativt kort. Å andra sidan, om du har lämnat kapital från affärsänglar och riskkapitalister, kan den här delen vara relativt lång och komplicerad. Anledningen till att avsnittet ska ingå är att det är av intresse för långivare att få en bättre bild av vem det är som kan utse styrelsen och verkställande direktören och därigenom besluta om bolaget. Det kan också ge en viss förtroende om det är känt namn på aktieägarlistan.

Historia

Beskriv om du har några företagslån fram till det här datumet, om lånet ditt är aktivt eller om du planerar att ta ett företagslån i framtiden.

Företagslån för alla företag

Företagslån till alla småföretag och entreprenörer. Vi erbjuder snabba småföretagslån med överföring samma dag! Ge oss ett samtal eller e-post för att veta mer.